Formularze i umowy

Zlecenie i dokumenty pierwszego nabycia
Zlecenie kolejnego nabycia, odkupienia, konwersji, pełnomocnictwa, zmiany danych, zastawu
Zlecenie i dokumenty pierwszego nabycia Superfund UCITS Green Financial Futures (wer. angielska)
Zlecenie kolejnego nabycia, odkupienia, konwersji, pełnomocnictwa, zmiany danych, zastawu Superfund UCITS Green Financial Futures (wer. angielska)
Zlecenie i dokumenty pierwszego nabycia Superfund Systematic All Weather Fund (wer. angielska)
Zlecenie kolejnego nabycia, odkupienia, konwersji, pełnomocnictwa, zmiany danych, zastawu Superfund Systematic All Weather Fund (wer. angielska)
Dyspozycja dotycząca wskazania osób uprawnionych do żądania odkupienia jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrze Uczestnika na wypadek śmierci Uczestnika
Oświadczenie FATCA/CRS dla Klienta indywidualnego
Oświadczenie FATCA/CRS dla Klienta instytucjonalnego
Umowa i dokumenty (Asset Management SFIO)
Umowa i dokumenty (Asset Management FIO Portfelowy)
Umowa i dokumenty (Asset Management PRP)
Zlecenie i dokumenty pierwszego nabycia dla Klientów indywidualnych (PSO Silver)
Zlecenie kolejnego nabycia, odkupienia, zmiany strategii dla Klientów indywidualnych (PSO Silver)
Zlecenie i dokumenty pierwszego nabycia dla Klientów instytucjonalnych (PSO Silver)
Zlecenie kolejnego nabycia, odkupienia, zmiany strategii dla Klientów instytucjonalnych (PSO Silver)
Wniosek o wypłatę bonusu (PSO Silver)
Zlecenie i dokumenty pierwszego nabycia dla Klientów indywidualnych (PSO Moje Jutro)
Zlecenie kolejnego nabycia, odkupienia, zmiany strategii dla Klientów indywidualnych (PSO Moje Jutro)
Zlecenie i dokumenty pierwszego nabycia dla Klientów instytucjonalnych (PSO Moje Jutro)
Zlecenie kolejnego nabycia, odkupienia, zmiany strategii dla Klientów instytucjonalnych (PSO Moje Jutro)
Oświadczenie dodatkowe dotyczące minimalnej kwoty przelewu
Wniosek o wypłatę bonusu (PSO Moje Jutro)
Zlecenie i dokumenty dla Klientów indywidualnych (PEO Portfel na Przyszłość)
Zlecenie i dokumenty dla Klientów instytucjonalnych (PEO Portfel na Przyszłość)
Umowa IKZE z funduszami Superfund
Formularz zleceń IKZE z funduszami Superfund
Formularz wskazania, odwołania, zmiany, pełnomocnika, uprawnionego dla IKZE z funduszami Superfund
IKZE oświadczenie dla prowadzących pozarolniczą działalność
Umowa IKE z funduszami Superfund
Formluarz zleceń IKE z funduszami Superfund

Inwestuj lepiej