Ogłoszenia

2024-05-28|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2024-05-28|Summary of changes in the information prospectus of Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2024-05-28|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2024-05-28|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Silver SFIO, Superfund Trend Podstawowy SFIO
2024-05-27|Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2024-05-27|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2024-05-27|Summary of changes in the information prospectus of Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2024-05-10|Correction in the summary of changes in the information prospectus of Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy from the 9th of May 2024
2024-05-10|Sprostowanie przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy z dnia 9 maja 2024
2024-05-09|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszu Superfund Plus US 500 wydzielonego w ramach Superfund FIO Portfelowy
2024-05-09|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszu Superfund Spółek Złota i Srebra wydzielonego w ramach Superfund FIO Portfelowy
2024-05-09|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszu Superfund Akcji Blockchain wydzielonego w ramach Superfund FIO Portfelowy
2024-05-09|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2024-05-09|Summary of changes in the information prospectus of Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2024-03-01|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2024-03-01|Summary of changes in the information prospectus of Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2024-03-01|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2024-03-01|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Silver SFIO, Superfund Trend Podstawowy SFIO
2024-02-09|Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu Superfund FIO Portfelowy
2024-01-29|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2024-01-11|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszu Superfund Akcji Blockchain wydzielonego w ramach Superfund FIO Portfelowy
2024-01-08|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów Superfund Silver Powiązany SFIO
2023-12-29|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2023-12-29|Summary of changes in the information prospectus of Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2023-12-07|Ogłoszenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów Subfunduszu Superfund Obligacyjny, Superfund Spółek Złota i Srebra oraz Superfund Spokojna inwestycja wydzielonych w ramach Superfund FIO Portfelowy
2023-12-07|Ogłoszenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów Subfunduszu Superfund Spokojna Inwestycja Plus oraz Superfund Stabilnego Wzrostu wydzielonych w ramach Superfund SFIO
2023-12-07|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2023-12-07|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2023-12-07|Summary of changes in the information prospectus of Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2023-11-09|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2023-11-09|Summary of changes in the information prospectus of Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2023-11-06|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2023-11-06|Summary of changes in the information prospectus of Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2023-11-06|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2023-11-06|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Silver SFIO, Superfund Trend Podstawowy SFIO
2023-10-01|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2023-10-01|Summary of changes in the information prospectus of Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2023-09-29|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2023-09-29|Summary of changes in the information prospectus of Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy fund
2023-09-29|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2023-09-29|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Silver SFIO, Superfund Trend Podstawowy SFIO
2023-09-29|Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2023-09-29|Announcement on amending the Articles of Association of the Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy fund
2023-09-29|Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy dotyczące polityki inwestycyjnej
2023-09-29|Announcement on amending the Articles of Association of the Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy fund regarding investment policy
2023-09-29|Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2023-09-29|Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu Superfund Silver Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2023-09-29|Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2023-09-07|Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2023-09-07|Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2023-09-07|Announcement on changes to the articles of association of the Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2023-08-01|Ogłoszenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów Subfunduszy Superfund Spółek Złota i Srebra, Superfund Akcyjny, Superfund lev U.S. 500 oraz Superfund Akcji Blockchain wydzielonych w ramach Superfund FIO Portfelowy
2023-07-14|Ogłoszenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszu Superfund Spółek Złota i Srebra, Superfund lev U.S. 500 oraz Superfund Akcji Blockchain wydzielonych w ramach Superfund FIO Portfelowy
2023-07-03|Ogłoszenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszu Superfund Akcji Blockchain wydzielonego w ramach Superfund FIO Portfelowy
2023-07-03|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund SFIO
2023-07-03|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Silver Powiązany SFIO, Superfund Trend Podstawowy SFIO
2023-07-01|Ogłoszenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund FIO Portfelowy
2023-07-01|Citation of the amendments to the prospectus Superfund Open-ended Portfolio Investment Fund
2023-07-01|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund FIO Portfelowy
2023-07-01|Announcement to amend the Superfund FIO Portfelowy fund's articles of association
2023-07-01|Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu Superfund FIO Portfelowy
2023-07-01|Announcement to amend the Superfund FIO Portfelowy fund's articles of association
2023-07-01|Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu Superfund FIO Portfelowy
2023-05-23|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund FIO Portfelowy
2023-05-23|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund FIO Portfelowy
2023-05-23|Summary of changes in the information prospectus of Superfund FIO Portfelowy
2023-04-25|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Silver Powiązany SFIO, Superfund Trend Podstawowy SFIO
2023-04-25|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2023-04-25|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2023-03-29|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund FIO Portfelowy
2023-03-29|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund SFIO
2023-03-29|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów Superfund Silver Powiązany SFIO
2023-03-29|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów Superfund Trend Podstawowy SFIO
2023-03-16|Przytoczenie zmian w treści Prospektu Informacyjnego Superfund Silver Powiązany SFIO, Superfund Trend Podstawowy SFIO
2023-03-16|Przytoczenie zmian w treści Prospektu Informacyjnego Superfund SFIO
2023-03-16|Przytoczenie zmian w treści Prospektu Informacyjnego Superfund FIO
2023-03-16|Summary of changes in The Information Prospectus of Superfund FIO Portfelowy
2023-01-03|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje o Superfund Stabilnego Wzrostu (poprzednio Superfund Goldfund) wydzielonych w ramach Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2023-01-03|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2023-01-01|Ogłoszenie o publikacji nowej treści dokumentów zawierających kluczowe informacje (KID) dla uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
2022-12-13|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2022-12-13|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2022-12-13|Summary of changes in the information prospectus of Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2022-12-13|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Silver Powiązany SFIO, Superfund Trend Podstawowy SFIO
2022-12-01|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2022-12-01|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2022-12-01|Summary of changes in the information prospectus of Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2022-12-01|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Silver Powiązany SFIO, Superfund Trend Podstawowy SFIO
2022-10-03|Ogłoszenie o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2022-09-05|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów Superfund Alternatywny kat. A oraz kat. B wydzielonych w ramach Superfund FIO Portfelowy
2022-08-01|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2022-08-01|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2022-08-01|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Silver Powiązany SFIO, Superfund Trend Podstawowy SFIO
2022-06-23|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów funduszu Superfund FIO Portfelowy
2022-06-23|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów funduszu Superfund SFIO
2022-06-23|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów funduszu Superfund Silver Powiązany SFIO
2022-06-23|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów funduszu Superfund Trend Podstawowy SFIO
2022-06-01|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Silver Powiązany SFIO
2022-06-01|Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu Superfund Silver Powiązany SFIO
2022-05-31|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2022-05-31|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2022-05-31|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Silver Powiązany SFIO, Trend Podstawowy SFIO
2022-02-21|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund SFIO
2022-02-21|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund FIO Portfelowy
2022-02-21|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund Silver Powiązany SFIO
2022-02-21|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund Trend Podstawowy SFIO
2022-01-29|Ogłoszenie o publikacji Kluczowych Informacji dla Inwestorów Superfund SFIO, Superfund FIO Portfelowy, Superfund Silver Powiązany SFIO
2022-01-29|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Silver Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2022-01-29|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2022-01-29|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund FIO Portfelowy
2022-01-29|Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2022-01-29|Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2022-01-29|Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu Silver Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2022-01-29|Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2022-01-29|Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2022-01-01|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund FIO Portfelowy
2022-01-01|Ogłoszenie o zmianach Statutu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2022-01-01|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund SFIO
2022-01-01|Ogłoszenie o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2021-12-10|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacja dla Inwestorów subfunduszu Superfund SFIO Spokojna Inwestycja Plus
2021-12-10|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacja dla Inwestorów subfunduszu Superfund SFIO Green
2021-12-10|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacja dla Inwestorów subfunduszu Superfund SFIO Red
2021-12-10|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacja dla Inwestorów subfunduszu Superfund SFIO Silver
2021-12-10|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacja dla Inwestorów subfunduszu Superfund SFIO GoldFuture
2021-12-10|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacja dla Inwestorów subfunduszu Superfund SFIO GoldFund
2021-12-06|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszu Superfund SFIO Silver
2021-10-29|Ogłoszenie o zmianie statutu Superfund Silver Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2021-10-29|Ogłoszenie o zmianie statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2021-10-29|Ogłoszenie o zmianie statutu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2021-08-19|Przytoczenie zmian w treści dokumentu kluczowe informacje dla inwestorów subfunduszu Superfund Sytematic All Weather Fund wydzielonego w ramach Superfund FIO Portfelowy
2021-07-27|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów funduszu Superfund Trend Podstawowy SFIO
2021-07-27|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund Silver Powiązany SFIO
2021-07-27|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund SFIO
2021-07-27|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund FIO Portfelowy
2021-07-09|Ogłoszenia o zmianie regulaminu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa
2021-07-01|Ogłoszenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Silver Powiązany SFIO z funduszem podstawowym Superfund Trend Podstawowy SFIO
2021-07-01|Ogłoszenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund SFIO
2021-07-01|Ogłoszenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund FIO Portfelowy
2021-05-31|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Silver Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2021-05-31|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2021-05-31|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2021-05-24|Przytoczenie zmian w treści dokumentu KIID subfunduszu Superfund Systematic All Weather Fund (poprzednio Superfund Sharpe Parity UCITS)
2021-05-24|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2021-05-24|Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2021-05-20|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund SFIO
2021-03-12|Przytoczenie zmian w treści dokumentu kluczowe informacje dla inwestorów subfunduszu UCITS Green FF z dnia 2021.03.12
2021-03-10|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund FIO Portfelowy z dnia 2021.03.10
2021-03-10|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund SFIO z dnia 2021.03.10
2021-03-10|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Silver Powiązany SFIO z dnia 2021.03.10
2021-03-05|Przytoczenie zmian w treści dokumentu kluczowe informacje dla inwestorów subfunduszu Superfund Green wydzielonego w ramach Superfund SFIO z dnia 2021.03.05
2021-02-24|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy z dnia 2021.02.24
2021-02-17|Przytoczenie zmian w treści dokumentu kluczowe informacje dla inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund Trend Podstawowy SFIO z dnia 2021.02.17
2021-02-17|Przytoczenie zmian w treści dokumentu kluczowe informacje dla inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund Silver Powiązany SFIO z dnia 2021.02.17
2021-02-17|Przytoczenie zmian w treści dokumentu kluczowe informacje dla inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund FIO Portfelowy z dnia 2021.02.17
2021-02-17|Przytoczenie zmian w treści dokumentu kluczowe informacje dla inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund SFIO z dnia 2021.02.17
2021-02-09|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy z dnia 2021.02.09
2021-02-09|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 2021.02.09
2021-01-20|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy z dnia 2021.01.20
2021-01-11|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy z dnia 2021.01.11
2021-01-11|Ogłoszenie z dnia 11 stycznia 2021 o zmianach Statutu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2021-01-05|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy z dnia 2021.01.05
2021-01-05|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 2021.01.05
2021-01-01|Ogłoszenie z dnia 01 stycznia 2021 o zmianach Statutu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2021-01-01|Ogłoszenie z dnia 01 stycznia 2021 o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2020-10-20|Ogłoszenie z dnia 20 października 2020 o zmianach Statutu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2020-10-19|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszu Superfund Sharpe Parity Ucits wydzielonego w ramach Superfund FIO Portfelowy z dnia 19 października 2020
2020-10-14|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszu Superfund Alternatywny wydzielonego w ramach Superfund FIO Portfelowy z dnia 14 września 2020
2020-09-10|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów funduszu Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa z dnia 10 września 2020
2020-09-10|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszu Superfund Silver wydzielonego w ramach Superfund SFIO z dnia 10 września 2020
2020-08-06|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund SFIO z dnia 06 sierpnia 2020
2020-07-28|Ogłoszenie z dnia 28 lipca 2020 roku o zmianie Statutu Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2020-07-28|Ogłoszenie z dnia 28 lipca 2020 roku o zmianie Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2020-07-28|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Trend Plus Powiązany SFIO z dnia 28 lipca 2020
2020-07-28|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów funduszu Superfund Trend Podstawowy SFIO z dnia 28 lipca 2020
2020-07-28|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów funduszu Superfund Trend Plus Powiązany SFIO z dnia 28 lipca 2020
2020-07-15|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund FIO Portfelowy z dnia 15 lipca 2020
2020-07-15|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund SFIO z dnia 15 lipca 2020
2020-07-15|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund Trend Plus Powiązany SFIO z dnia 15 lipca 2020
2020-07-15|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund Trend Podstawowy SFIO z dnia 15 lipca 2020
2020-06-25|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund SFIO z dnia 25 czerwca 2020
2020-06-25|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund FIO Portfelowy z dnia 25 czerwca 2020
2020-06-25|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Trend Plus Powiązany SFIO, Superfund Trend Podstawowy SFIO z dnia 25 czerwca 2020
2020-05-29|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund SFIO z dnia 29 maja 2020
2020-05-29|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund FIO Portfelowy z dnia 29 maja 2020
2020-05-29|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Trend Plus Powiązany SFIO, Superfund Trend Podstawowy SFIO z dnia 29 maja 2020
2020-05-06|Ogłoszenie z dnia 6 maja 2020 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2020-02-24|Ogłoszenie o zmianie Reglaminu uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania
2020-02-20|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund FIO Portfelowy z dnia 2020.02.20
2020-02-20|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund SFIO z dnia 2020.02.20
2020-02-20|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund Trend Plus Powiązany SFIO z dnia 2020.02.20
2020-02-20|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund Trend Podstawowy SFIO z dnia 2020.02.20
2020-01-09|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund FIO Portfelowy z dnia 09 stycznia 2020
2020-01-01|Ogłoszenie z dnia 1 stycznia 2020 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2019-11-21|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund SFIO z dnia 21 listopada 2019
2019-11-21|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund FIO Portfelowy z dnia 21 listopada 2019
2019-11-21|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Trend Plus Powiązany SFIO, Superfund Trend Podstawowy SFIO z z dnia 21 listopada 2019
2019-08-23|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund FIO Portfelowy z dnia 23 sierpnia 2019
2019-08-23|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszu wydzielonego w ramach Superfund FIO Portfelowy z dnia 23 sierpnia 2019 roku
2019-07-29|Ogłoszenie z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie rozpoczęcia przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa subfunduszu Superfund Sharpe Parity Ucits wydzielonego w ramach Superfund FIO Portfelowy
2019-07-18|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Trend Plus, Trend Bis, Trend Podstawowy z dnia 17 lipca 2019 roku
2019-07-17|Ogłoszenie z dnia 17 lipca 2019 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2019-07-02|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy z dnia 02 lipca 2019 roku
2019-06-28|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy z dnia 28 czerwca 2019 roku
2019-06-12|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund Trend Podstawowy SFIO z dnia 12 czerwca 2019 roku
2019-06-12|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund FIO Portfelowy z dnia 12 czerwca 2019 roku
2019-06-12|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund SFIO z dnia 12 czerwca 2019 roku
2019-06-12|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund Trend Plus Powiązany SFIO z dnia 13 czerwca 2019 roku
2019-06-11|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy z dnia 11 czerwca 2019 roku
2019-06-11|Ogłoszenie z dnia 11 czerwca 2019 roku o zmianach Statutu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2019-05-31|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy z dnia 31 maja 2019 roku
2019-05-31|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Trend Plus Powiązany SFIO z dnia 31 maja 2019 roku
2019-05-31|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 31 maja 2019 roku
2019-04-12|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund FIO Portfelowy z dnia 12 kiwetnia 2019 roku
2019-04-12|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund SFIO z dnia 12 kiwetnia 2019 roku
2019-04-12|Ogłoszenie z dnia 12 kiwetnia 2019 roku o zmianach Statutu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2019-04-12|Ogłoszenie z dnia 12 kiwetnia 2019 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2019-04-12|Ogłoszenie z dnia 12 kiwetnia 2019 roku - Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund FIO Portfelowy
2019-04-12|Ogłoszenie z dnia 12 kiwetnia 2019 roku - Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund SFIO
2019-03-27|Ogłoszenie z dnia 27 marca 2019 roku - Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund FIO Portfelowy
2019-03-27|Ogłoszenie z dnia 27 marca 2019 roku - Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund FIO Portfelowy
2019-03-27|Ogłoszenie z dnia 27 marca 2019 roku - Ogłoszenie o zmianach Statutu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy (2)
2019-03-27|Ogłoszenie z dnia 27 marca 2019 roku - Ogłoszenie o zmianach Statutu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy (1)
2019-03-26|Ogłoszenie z dnia 26 marca 2019 roku - Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund FIO Portfelowy
2019-03-22|Ogłoszenie z dnia 22 marca 2019 roku - Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund SFIO
2019-03-22|Ogłoszenie z dnia 22 marca 2019 roku - Przytoczenie zmian w treści Prospektu Informacyjnego Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2019-03-04|Ogłoszenie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zakończenia przyjmowania zapisów na j.u. subfunduszu Superfund Ucits Green Financial Futures wydzielonego w ramach Superfund FIO Portfelowy
2019-02-25|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund FIO Portfelowy
2019-02-18|Ogłoszenie z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie rozpoczęcia przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa subfunduszu Superfund Ucits Green Financial Futures wydzielonego w ramach Superfund FIO Portfelowy
2019-02-15|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund SFIO Portfelowy
2019-02-15|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund SFIO Portfelowy
2019-02-15|Ogłoszenie z dnia 15 lutego 2019 roku o zmianach Statutu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy (2)
2019-02-15|Ogłoszenie z dnia 15 lutego 2019 roku o zmianach Statutu Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy (1)
2019-02-14|Sprostowanie ogłoszenia z dnia 14 listopada 2018 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2019-02-12|Ogłoszenie z dnia 12 lutego 2019 roku o sprostowaniu ogłoszenia z dnia 14 listopada 2018 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2019-02-05|Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2019 roku o sprostowaniu ogłoszenia z dnia 14 listopada 2018 roku o zmianach Statutu SFIO Portfelowy
2019-01-28|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund SFIO z dnia 2019.01.28
2019-01-11|Ogłoszenie z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany regulaminów uczestnictwa w PSO
2019-01-10|Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2019 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2019-01-10|Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2019 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2019-01-10|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund SFIO Portfelowy z dnia 2019.01.10
2019-01-10|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund SFIO z dnia 2019.01.10
2019-01-09|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Trend Plus Powiązany SFIO i Superfund Trend Bis Powiązany SFIO z dnia 2019.01.09
2018-12-21|Ogłoszenie z dnia 21 grudnia 2018 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2018-12-21|Ogłoszenie z dnia 21 grudnia 2018 roku o zmianie Statutu Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2018-12-21|Ogłoszenie z dnia 21 grudnia 2018 roku o zmianie Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2018-11-14|Ogłoszenie z dnia 14 listopada 2018 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2018-11-13|Ogłoszenie z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w Programie Elastycznego Oszczędzania
2018-11-13|Ogłoszenie z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w Programie Elastycznego Oszczędzania
2018-07-18|Ogłoszenie o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 18.07.2018
2018-07-18|Ogłoszenie o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy z dnia 18.07.2018
2018-07-18|Ogłoszenie o zmianach Statutu Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 18.07.2018
2018-07-18|Ogłoszenie o zmianach Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 18.07.2018
2018-07-18|Ogłoszenie o zmianach Statutu Superfund Trend Podstawowy Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 18.07.2018
2018-07-18|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 18.07.2018
2018-07-18|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy z dnia 18.07.2018
2018-07-18|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Trend Plus Powiązany SFIO, Trend Bis Powiązany SFIO, Trend Podstawowy SFIO z dnia 18.07.2018
2018-06-06|Ocena dotycząca stosowania zasad ładu korporacyjnego w Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w 2017 roku
2018-05-30|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów funduszu Superfund SFIO z dnia 30.05.2018
2018-05-30|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów funduszu Superfund SFIO Portfelowy z dnia 30.05.2018
2018-05-30|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów funduszu Superfund Trend Bis SFIO z dnia 30.05.2018
2018-05-30|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów funduszu Superfund Trend Plus SFIO z dnia 30.05.2018
2018-05-30|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów funduszu Superfund Trend Podstawowy SFIO z dnia 30.05.2018
2018-05-29|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy z dnia 29.05.2018
2018-05-29|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 29.05.2018
2018-05-29|Przytoczenie zmian w treści prospektu informacyjnego Superfund Trend Plus Powiązany SFIO, Trend Bis Powiązany SFIO, Trend Podstawowy SFIO
2018-02-16|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów funduszu Superfund Trend Podstawowy SFIO z dnia 16 lutego 2018 roku
2018-02-16|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów funduszu Superfund Trend Plus Powiązany SFIO z dnia 16 lutego 2018 roku
2018-02-16|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów funduszu Superfund Trend Bis Powiązany SFIO z dnia 16 lutego 2018 roku
2018-02-16|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund SFIO Portfelowy z dnia 16 lutego 2018 roku
2018-02-16|Przytoczenie zmian w treści dokumentu Kluczowe Informacje dla Inwestorów subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund SFIO z dnia 16 lutego 2018 roku
2017-12-15|Przytoczenie zmian w treści Prospektu Informacyjnego Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy z dnia 15 grudnia 2017 roku
2017-12-15|Przytoczenie zmian w treści Prospektu Informacyjnego Superfund Trend Plus Powiązany SFIO, Superfund Trend Bis Powiązany SFIO, Superfund Trend Podstawowy SFIO z dnia 15 grudnia 2017 roku
2017-12-15|Przytoczenie zmian w treści Prospektu Informacyjnego Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 15 grudnia 2017 roku
2017-12-15|Ogłoszenie z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2017-05-29|Ogłoszenie z dnia 29 maja 2017 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2017-05-29|Ogłoszenie z dnia 29 maja 2017 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2017-05-29|Ogłoszenie z dnia 29 maja 2017 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2017-05-29|Ogłoszenie z dnia 29 maja 2017 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2017-05-29|Ogłoszenie z dnia 29 maja 2017 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2017-04-27|Ocena dotycząca stosowania zasad ładu korporacyjnego w Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w 2016 roku
2016-12-02|Ogłoszenie z dnia 02 grudnia 2016 roku o zmianie Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2016-12-02|Ogłoszenie z dnia 02 grudnia 2016 roku o zmianie Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2016-12-02|Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2016-12-02|Ogłoszenie z dnia 02 grudnia 2016 roku o zmianie Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2016-12-02|Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2016-11-02|Ogłoszenie z dnia 02 listopada 2016 roku o zmianie Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2016-11-02|Ogłoszenie z dnia 02 listopada 2016 roku o zmianie Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2016-11-02|Ogłoszenie z dnia 02 listopada 2016 roku o zmianie Statutu Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2016-11-02|Ogłoszenie z dnia 02 listopada 2016 roku o zmianie Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2016-10-25|Ogłoszenie z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania
2016-10-25|Ogłoszenie z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania
2016-10-11|Ogłoszenie z dnia 11 października 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2016-10-11|Ogłoszenie z dnia 11 października 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2016-10-03|Ogłoszenie z dnia 3 października 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2016-10-03|Ogłoszenie z dnia 3 października 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2016-10-03|Ogłoszenie z dnia 3 października 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2016-10-03|Ogłoszenie z dnia 3 października 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2016-08-22|Ogłoszenie z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w Programie Elastycznego Oszczędzania
2016-08-22|Ogłoszenie z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w Programie Elastycznego Oszczędzania
2016-08-22|Ogłoszenie z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania
2016-08-22|Ogłoszenie z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania
2016-08-22|Ogłoszenie z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania
2016-07-11|Ogłoszenie z dnia 11 lipca 2016 roku o zmianie Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2016-04-20|Ocena dotycząca stosowania Zasad ładu korporacyjnego w SUPERFUND TFI S.A. w 2015 roku
2016-02-22|Ogłoszenie z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania
2016-02-22|Ogłoszenie z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania
2016-02-08|Ogłoszenie z dnia 08 02 2016 w sprawie zmiany
2015-12-01|Ogłoszenie z dnia 01 12 2015 w sprawie obowiązków informacyjnych związanych z wejściem w życie ustawy FATCA
2015-11-09|Ogłoszenie z dnia 09 11 2015 roku o zmianie Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2015-11-09|Ogłoszenie z dnia 09 11 2015 roku o zmianie Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2015-11-09|Ogłoszenie z dnia 09 11 2015 roku o zmianie Statutu Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2015-11-09|Ogłoszenie z dnia 09 11 2015 roku o zmianie Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2015-11-09|Ogłoszenie z dnia 09 11 2015 roku o zmianie Statutu Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2015-10-19|Ogłoszenie z dnia 19 10 2015 roku o zmianie statutu Superfund SFIO
2015-10-19|Ogłoszenie z dnia 19 10 2015 roku o zmianie statutu Superfund SFIO Portfelowy
2015-10-19|Ogłoszenie z dnia 19 10 2015 roku o zmianie statutu Superfund Trend Plus Powiązany
2015-10-19|Ogłoszenie z dnia 19 10 2015 roku o zmianie statutu Superfund Trend Bis
2015-10-19|Ogłoszenie z dnia 19 10 2015 roku o zmianie statutu Superfund Trend Podstawowy
2015-06-30|Ogłoszenie z dnia 30 czerwca 2015 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2015-05-20|Ogłoszenie z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania
2015-05-20|Ogłoszenie z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania
2015-02-24|Ogłoszenie z dnia 24 lutego 2015 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2015-02-24|Ogłoszenie z dnia 24 lutego 2015 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2014-12-29|Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2014 - Informacja o stosowaniu ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO w Superfund TFI S.A.
2014-11-24|Ogłoszenie z dnia 24 listopada 2014 roku o zmianie statutu Superfund SFIO
2014-11-24|Ogłoszenie z dnia 24 listopada 2014 roku o zmianie statutu Superfund Trend Podstawowy SFIO
2014-11-24|Ogłoszenie z dnia 24 listopada 2014 roku o zmianie statutu Superfund SFIO Portfelowy
2014-01-08|Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2014-01-08|Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2014-01-08|Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2013-12-17|Ogłoszenie z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie zmiany depozytariusza
2013-12-02|Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2013 roku o zmianach Statutu Superfund SFIO
2013-11-20|Ogłoszenie z dnia 20 listopada 2013 o zakończeniu zapisów na Superfund SFIO Portfelowy
2013-11-06|Ogłoszenie z dnia 6 listopada 2013 o zmianie statutu Superfund Trend BIS Powiązany SFIO
2013-11-06|Ogłoszenie z dnia 6 listopada 2013 o zmianie statutu Superfund SFIO
2013-11-06|Ogłoszenie z dnia 6 listopada 2013 o zmianie statutu Superfund SFIO
2013-11-06|Ogłoszenie z dnia 6 listopada 2013 o zmianie statutu Superfund Trend Podstawowy SFIO
2013-11-06|Ogłoszenie z dnia 6 listopada 2013 o zmianie statutu Superfund Trend Podstawowy SFIO
2013-11-06|Ogłoszenie z dnia 6 listopada 2013 o zmianie statutu Superfund Trend Plus Powiązany SFIO
2013-10-10|Ogłoszenie z dnia 10 października 2013 roku o rozpoczęciu zapisów - Superfund SFIO Portfelowy
2013-09-12|Ogłoszenie z dnia 12 września 2013 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2013-08-07|Ogłoszenie z dnia 7 sierpnia 2013 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy
2013-08-06|Ogłoszenie z dnia 6 sierpnia 2013 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2013-08-01|Ogłoszenie z dnia 1 sierpnia 2013 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Bis Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2013-08-01|Ogłoszenie z dnia 1 sierpnia 2013 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2013-08-01|Ogłoszenie z dnia 1 sierpnia 2013 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2013-05-05|Ogłoszenie z dnia 5 maja 2013 roku o zmianach Statutu Superfund SFIO
2013-02-05|Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2013 roku o zmianach Statutu Superfund SFIO
2012-06-11|Ogłoszenie z dnia 11 czerwca 2012 roku o zmianach Statutu Superfund SFIO
2012-06-11|Ogłoszenie z dnia 11 czerwca 2012 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Plus PFIO
2012-05-25|Ogłoszenie z dnia 25 maja 2012 roku o zmianach Statutu Superfund SFIO
2012-04-03|Ogłoszenie o zmianie Statutu Superfund SFIO - 03.04.12
2011-10-20|Ogłoszenie o zmianie Statutu Superfund SFIO - 20.10.11
2011-09-02|Ogłoszenie o zmianie regulaminu STI
2010-08-05|Ogłoszenie o zmianie statutu Superfund SFIO - 05.08.10
2010-08-05|Ogłoszenie o zmianie statutu Superfund Trend Podstawowy SFIO - 05.08.10
2010-05-05|Ogłoszenie z dnia 5 maja 2010 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Plus Powiazany SFIO
2010-05-05|Ogłoszenie z dnia 5 maja 2010 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Bis Powiazany SFIO
2010-05-05|Ogloszenie z dnia 5 maja 2010 roku o zmianach Statutu Superfund Trend Podstawowy SFIO
2010-04-21|Ogłoszenie o zmianie regulaminu nabywania jednostek uczestnictwa w drodze korespondencyjnej
2010-03-01|Ogłoszenie o zmianie statutu Superfund SFIO - 01.03.10
2010-03-01|Ogłoszenie o zmianie statutu Trend Plus - 01.03.10
2010-03-01|Ogłoszenie o zmianie statutu Trend Bis - 01.03.10
2010-03-01|Ogłoszenie o zmianie statutu Trend Podstawowy - 01.03.10
2010-01-11|Ogłoszenie o zmianie regulaminu STI - 11.01.10
2010-01-11|Ogłoszenie w sprawie poszerzenia funkcjonalnoci STI - 11.01.10
2009-12-29|Ogłoszenie - kampania promocyjna - 29.12.09
2009-11-27|Ogłoszenie o zmianie Statutu Superfund SFIO - 27.11.09
2009-09-16|Ogłoszenie o zmianie Statutu Superfund SFIO - 16.09.09
2009-09-07|Ogłoszenie o zmianie regulaminu PSI (Program Systematycznego Inwestowania)
2009-09-07|Ogłoszenie o zmianie regulaminu nabywania jednostek uczestnictwa w drodze korespondencyjnej
2009-09-07|Regulamin składania zleceń nabycia jednostek uczestnictwa korespondencyjnie
2009-09-07|Regulamin uczestnictwa w Programie Systematycznego Inwestowania
2009-08-04|Ogłoszenie - zmiana statutu Superfund Trend Plus Powiazany FIO - 04.08.09
2009-07-01|Ogłoszenie o zmianie regulaminu STI - 01.07.09
2009-06-29|Ogłoszenie - zmiana statutu Superfund SFIO - 29.06.09
2009-06-29|Ogłoszenie w sprawie mininalnych wpłat do Superfund Trend Bis Powiązany FIO - 29.06.09
2009-06-29|Ogłoszenie w sprawie mininalnych wpłat do Superfund Trend Plus Powiązany FIO - 29.06.09
2009-05-04|Ogłoszenie o zmianie statutu Superfund Trend Podstawowy SFIO 04.05.2009
2009-05-04|Ogłoszenie o zmianie statutu Superfund Trend Bis Powiązany FIO 04.05.2009
2009-05-04|Ogłoszenie - zmiana statutu Superfund Trend Plus Powiązany FIO 04.05.2009
2009-04-29|Wycena nowych subfunduszy Superfund SFIO 29.04.2009
2009-04-01|Ogłoszenie wynagrodzenie za zarzdzanie 01.04.2009
2009-03-27|Ogłoszenie o zmianie statutu Superfund SFIO 27.03.2009
2009-03-20|Ogłoszenie o zmianie statutu Trend Bis 20.03.2009
2009-03-20|Ogłoszenie o zmianie statutu Trend Plus 20.03.2009
2009-03-20|Ogłoszenie o zmianie statutu Trend Podstawowy 20.03.2009
2008-12-29|Ogłoszenie o zmianie Statutu Superfund SFIO - 29.12.2008
2008-12-19|Regulamin promocji jednostek uczestnictwa
2008-09-26|Ogłoszenie o zmianie Statutu Superfund SFIO - 26.09.2008
2008-08-13|Ogłoszenie - kampania promocyjna - 13.08.2008
2008-06-23|Ogłoszenie o zmianie Statutu Superfund SFIO - 23.06.2008
2008-05-11|Ogłoszenie o zmianie regulaminu korzytania z usług serwisu informacyjno - transakcyjnego
2008-05-11|Ogłoszenie o zmianie regulaminu skadania zleceń nabycia jednostek uczestnictwa korespondencyjnie

Inwestuj lepiej