Sprawozdania półroczne

2023-08-31|Sprawozdanie półroczne (2023) Superfund SFIO
2023-08-31|Sprawozdanie półroczne (2023) Superfund Green
2023-08-31|Sprawozdanie półroczne (2023) Superfund GoldFuture
2023-08-31|Sprawozdanie półroczne (2023) Superfund Red
2023-08-31|Sprawozdanie półroczne (2023) Superfund Silver
2023-08-31|Sprawozdanie półroczne (2023) Superfund Stabilnego Wzrostu
2023-08-31|Sprawozdanie półroczne (2023) Superfund Spokojna Inwestycja Plus
2023-08-31|Sprawozdanie półroczne (2023) Superfund FIO Portfelowy
2023-08-31|Sprawozdanie półroczne (2023) Superfund Spokojna Inwestycja
2023-08-31|Sprawozdanie półroczne (2023) Superfund Obligacyjny
2023-08-31|Sprawozdanie półroczne (2023) Superfund Akcyjny
2023-08-31|Sprawozdanie półroczne (2023) Superfund Spółek Złota i Srebra
2023-08-31|Sprawozdanie półroczne (2023) SUPERFUND lev U.S. 500
2023-08-31|Sprawozdanie półroczne (2023) Superfund Akcji Blockchain
2023-08-31|Sprawozdanie półroczne (2023) Superfund Silver Powiązany
2023-08-31|Sprawozdanie półroczne (2023) Trend Podstawowy
2022-08-31|Sprawozdanie półroczne (2022) Superfund SFIO
2022-08-31|Sprawozdanie półroczne (2022) Superfund Silver
2022-08-31|Sprawozdanie półroczne (2022) Superfund GoldFund
2022-08-31|Sprawozdanie półroczne (2022) Superfund GoldFuture
2022-08-31|Sprawozdanie półroczne (2022) Superfund Green
2022-08-31|Sprawozdanie półroczne (2022) Superfund Red
2022-08-31|Sprawozdanie półroczne (2022) Superfund Spokojna Inwestycja Plus
2022-08-31|Sprawozdanie półroczne (2022) Superfund FIO Portfelowy
2022-08-31|Sprawozdanie półroczne (2022) Superfund Akcyjny
2022-08-31|Sprawozdanie półroczne (2022) Superfund Alternatywny
2022-08-31|Sprawozdanie półroczne (2022 Superfund Obligacyjny
2022-08-31|Sprawozdanie półroczne (2022) Superfund Spokojna Inwestycja
2022-08-31|Sprawozdanie półroczne (2022) Superfund UCITS Green Financial Futures
2022-08-31|Sprawozdanie półroczne (2022) Superfund Systematic All Weather Fund
2022-08-31|Sprawozdanie półroczne (2022) Superfund Silver Powiązany
2022-08-31|Sprawozdanie półroczne (2022) Superfund Trend Podstawowy
2021-08-31|Sprawozdanie półroczne (2021) Superfund SFIO
2021-08-31|Sprawozdanie półroczne (2021) Superfund Silver
2021-08-31|Sprawozdanie półroczne (2021) Superfund GoldFund
2021-08-31|Sprawozdanie półroczne (2021) Superfund GoldFuture
2021-08-31|Sprawozdanie półroczne (2021) Superfund Green
2021-08-31|Sprawozdanie półroczne (2021) Superfund Red
2021-08-31|Sprawozdanie półroczne (2021) Superfund Spokojna Inwestycja Plus
2021-08-31|Sprawozdanie półroczne (2021) Superfund FIO Portfelowy
2021-08-31|Sprawozdanie półroczne (2021) Superfund Akcyjny
2021-08-31|Sprawozdanie półroczne (2021) Superfund Alternatywny
2021-08-31|Sprawozdanie półroczne (2021) Superfund Obligacyjny
2021-08-31|Sprawozdanie półroczne (2021) Superfund Spokojna Inwestycja
2021-08-31|Sprawozdanie półroczne (2021) Superfund UCITS Green Financial Futures
2021-08-31|Sprawozdanie półroczne (2021) Superfund Systematic All Weather Fund
2021-08-31|Sprawozdanie półroczne (2021) Superfund Silver Powiązany
2021-08-31|Sprawozdanie półroczne (2021) Superfund Trend Podstawowy
2020-08-27|Sprawozdanie półroczne (2020) Superfund SFIO
2020-08-27|Sprawozdanie półroczne (2020) Superfund Silver
2020-08-27|Sprawozdanie półroczne (2020) Superfund GoldFund
2020-08-27|Sprawozdanie półroczne (2020) Superfund GoldFuture
2020-08-27|Sprawozdanie półroczne (2020) Superfund Green
2020-08-27|Sprawozdanie półroczne (2020) Superfund Red
2020-08-27|Sprawozdanie półroczne (2020) Superfund Spokojna Inwestycja Plus
2020-08-27|Sprawozdanie półroczne (2020) Superfund FIO Portfelowy
2020-08-27|Sprawozdanie półroczne (2020) Superfund Akcyjny
2020-08-27|Sprawozdanie półroczne (2020) Superfund Alternatywny
2020-08-27|Sprawozdanie półroczne (2020) Superfund Obligacyjny
2020-08-27|Sprawozdanie półroczne (2020) Superfund Spokojna Inwestycja
2020-08-27|Sprawozdanie półroczne (2020) Superfund UCITS Green Financial Futures
2020-08-27|Sprawozdanie półroczne (2020) Superfund Sharpe Parity UCITS
2020-08-27|Sprawozdanie półroczne (2020) Superfund Trend Podstawowy
2020-08-27|Sprawozdanie półroczne (2020) Superfund Silver Powiązany
2019-08-31|Sprawozdanie półroczne (2019) Superfund SFIO
2019-08-31|Sprawozdanie półroczne (2019) Superfund Green
2019-08-31|Sprawozdanie półroczne (2019) Superfund Red
2019-08-31|Sprawozdanie półroczne (2019) Superfund GoldFuture
2019-08-31|Sprawozdanie półroczne (2019) Superfund GoldFund
2019-08-31|Sprawozdanie półroczne (2019) Superfund Akcji
2019-08-31|Sprawozdanie półroczne (2019) Superfund Spokojna Inwestycja Plus
2019-08-31|Sprawozdanie półroczne (2019) Superfund FIO Portfelowy
2019-08-31|Sprawozdanie półroczne (2019) Superfund Alternatywny
2019-08-31|Sprawozdanie półroczne (2019) Superfund Akcyjny
2019-08-31|Sprawozdanie półroczne (2019) Superfund Obligacyjny
2019-08-31|Sprawozdanie półroczne (2019) Superfund Spokojna Inwestycja
2019-08-31|Sprawozdanie półroczne (2019) Superfund UCITS Green Financial Futures
2019-08-31|Sprawozdanie półroczne (2019) Superfund Trend Plus Powiązany
2019-08-31|Sprawozdanie półroczne (2019) Superfund Trend Podstawowy
2018-08-31|Superfund SFIO Red - Połroczne Sprawozdanie Finansowe (2018)
2018-08-31|Superfund SFIO Green - Połroczne Sprawozdanie Finansowe (2018)
2018-08-31|Superfund SFIO Blue - Połroczne Sprawozdanie Finansowe (2018)
2018-08-31|Superfund SFIO - Połroczne Sprawozdanie Finansowe (2018)
2018-08-31|Superfund Trend Bis Powiązany SFIO - Połroczne Sprawozdanie Finansowe (2018)
2018-08-31|Superfund Trend Plus Powiązany SFIO - Połroczne Sprawozdanie Finansowe (2018)
2018-08-31|Superfund Trend Podstawowy SFIO - Połroczne Sprawozdanie Finansowe (2018)
2018-08-31|Superfund SFIO Płynnościowy - Połroczne Sprawozdanie Finansowe (2018)
2018-08-31|Superfund SFIO Akcji - Połroczne Sprawozdanie Finansowe (2018)
2018-08-31|Superfund SFIO GoldFuture - Połroczne Sprawozdanie Finansowe (2018)
2018-08-31|Superfund SFIO Portfelowy Akcyjny - Połroczne Sprawozdanie Finansowe (2018)
2018-08-31|Superfund SFIO Portfelowy Alternatywny - Połroczne Sprawozdanie Finansowe (2018)
2018-08-31|Superfund SFIO Portfelowy Obligacyjny - Połroczne Sprawozdanie Finansowe (2018)
2018-08-31|Superfund SFIO Portfelowy Pienieżny - Połroczne Sprawozdanie Finansowe (2018)
2018-08-31|Superfund SFIO Portfelowy - Połroczne Sprawozdanie Finansowe (2018)
2017-08-31|Superfund SFIO Red - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2017)
2017-08-31|Superfund SFIO Green - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2017)
2017-08-31|Superfund SFIO Blue - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2017)
2017-08-31|Superfund SFIO Akcji - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2017)
2017-08-31|Superfund SFIO GoldFuture - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2017)
2017-08-31|Superfund SFIO Płynnościowy - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2017)
2017-08-31|Superfund SFIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2017)
2017-08-31|Superfund Trend Bis Powiązany SFIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2017)
2017-08-31|Superfund Trend Plus Powiązany SFIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2017)
2017-08-31|Superfund Trend Podstawowy SFIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2017)
2017-08-31|Superfund SFIO Portfelowy Akcyjny - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2017)
2017-08-31|Superfund SFIO Portfelowy Alternatywny - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2017)
2017-08-31|Superfund SFIO Portfelowy Obligacyjny - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2017)
2017-08-31|Superfund SFIO Portfelowy Pieniężny - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2017)
2017-08-31|Superfund SFIO Portfelowy - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2017)
2016-08-31|Superfund SFIO Red - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2016)
2016-08-31|Superfund SFIO B - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2016)
2016-08-31|Superfund SFIO C - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2016)
2016-08-31|Superfund SFIO Akcji - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2016)
2016-08-31|Superfund SFIO GoldFuture - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2016)
2016-08-31|Superfund SFIO Płynnościowy - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2016)
2016-08-31|Superfund SFIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2016)
2016-08-31|Superfund Trend Bis Powiązany SFIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2016)
2016-08-31|Superfund Trend Plus Powiązany SFIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2016)
2016-08-31|Superfund Trend Podstawowy SFIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2016)
2016-08-31|Superfund SFIO Portfelowy Akcyjny - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2016)
2016-08-31|Superfund SFIO Portfelowy Alternatywny - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2016)
2016-08-31|Superfund SFIO Portfelowy Obligacyjny - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2016)
2016-08-31|Superfund SFIO Portfelowy Pieniężny - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2016)
2016-08-31|Superfund SFIO Portfelowy - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2016)
2015-08-31|Superfund SFIO Red - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2015)
2015-08-31|Superfund SFIO B - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2015)
2015-08-31|Superfund SFIO C - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2015)
2015-08-31|Superfund SFIO Akcji - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2015)
2015-08-31|Superfund SFIO GoldFuture - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2015)
2015-08-31|Superfund SFIO Płynnościowy - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2015)
2015-08-31|Superfund SFIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2015)
2015-08-31|Superfund Trend Bis Powiązany SFIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2015)
2015-08-31|Superfund Trend Plus Powiązany SFIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2015)
2015-08-31|Superfund Trend Podstawowy SFIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2015)
2015-08-31|Superfund SFIO Portfelowy Akcyjny - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2015)
2015-08-31|Superfund SFIO Portfelowy Alternatywny - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2015)
2015-08-31|Superfund SFIO Portfelowy Obligacyjny - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2015)
2015-08-31|Superfund SFIO Portfelowy Pieniężny - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2015)
2015-08-31|Superfund SFIO Portfelowy - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2015)
2014-08-31|Superfund SFIO Red - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2014)
2014-08-31|Superfund SFIO B - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2014)
2014-08-31|Superfund SFIO C - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2014)
2014-08-31|Superfund SFIO Akcji - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2014)
2014-08-31|Superfund SFIO GoldFuture - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2014)
2014-08-31|Superfund SFIO Płynnościowy - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2014)
2014-08-31|Superfund SFIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2014)
2014-08-31|Superfund Trend Bis Powiązany SFIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2014)
2014-08-31|Superfund Trend Plus Powiązany SFIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2014)
2014-08-31|Superfund Trend Podstawowy SFIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2014)
2014-08-31|Superfund SFIO Portfelowy Akcyjny - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2014)
2014-08-31|Superfund SFIO Portfelowy Alternatywny - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2014)
2014-08-31|Superfund SFIO Portfelowy Obligacyjny - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2014)
2014-08-31|Superfund SFIO Portfelowy Pieniężny - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2014)
2014-08-31|Superfund SFIO Portfelowy - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2014)
2013-08-31|Superfund SFIO Red - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2013)
2013-08-31|Superfund SFIO B - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2013)
2013-08-31|Superfund SFIO C - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2013)
2013-08-31|Superfund SFIO Akcji - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2013)
2013-08-31|Superfund SFIO GoldFuture - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2013)
2013-08-31|Superfund SFIO Płynnościowy - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2013)
2013-08-31|Superfund SFIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2013)
2013-08-31|Superfund Trend Bis Powiązany SFIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2013)
2013-08-31|Superfund Trend Plus Powiązany SFIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2013)
2013-08-31|Superfund Trend Podstawowy SFIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2013)
2012-08-31|Superfund SICAV - Połroczne Sprawozdanie Finansowe (2012)
2011-08-31|Superfund SFIO A - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2011)
2011-08-31|Superfund SFIO B - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2011)
2011-08-31|Superfund SFIO C - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2011)
2011-08-31|Superfund SFIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2011)
2011-08-31|Superfund Trend Bis Powiązany FIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2011)
2011-08-31|Superfund Trend Plus Powiązany FIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2011)
2011-08-31|Superfund Trend Podstawowy SFIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2011)
2011-08-31|Superfund SFIO Płynnościowy - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2011)
2011-08-31|Superfund SFIO Absolute Return - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2011)
2011-08-31|Superfund SFIO GoldFuture - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2011)
2011-08-31|Superfund SICAV - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2011)
2010-08-31|Superfund Sicav - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2010)
2010-08-31|Superfund Trend Podstawowy SFIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2010)
2010-08-31|Superfund Trend Plus Powiązany FIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2010)
2010-08-31|Superfund Trend Bis Powiązany FIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2010)
2010-08-31|Superfund A - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2010)
2010-08-31|Superfund B - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2010)
2010-08-31|Superfund C - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2010)
2010-08-31|Superfund SFIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2010)
2010-08-31|Superfund GoldFuture - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2010)
2010-08-31|Superfund Płynnościowy - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2010)
2010-08-31|Superfund Absolute Return - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2010)
2009-08-31|Quadriga Superfund Sicav - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2009)
2009-08-31|Superfund A - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2009)
2009-08-31|Superfund B - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2009)
2009-08-31|Superfund C - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2009)
2009-08-31|Superfund SFIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2009)
2009-08-31|Superfund Trend Bis Powiązany FIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2009)
2009-08-31|Superfund Trend Plus Powiązany FIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2009)
2009-08-31|Superfund Trend Podstawowy SFIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2009)
2009-08-31|Superfund Płynnościowy - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2009)
2009-08-31|Superfund GoldFuture - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2009)
2009-08-31|Superfund Absolute Return - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2009)
2008-08-31|Superfund Absolute Return I - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2008)
2008-08-31|Superfund SFIO A - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2008)
2008-08-31|Superfund SFIO B - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2008)
2008-08-31|Superfund SFIO C - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2008)
2008-08-31|Superfund SFIO Alternatywny Max - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2008)
2008-08-31|Superfund SFIO Gold - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2008)
2008-08-31|Superfund SFIO Płynnościowy - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2008)
2008-08-31|Superfund SFIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2008)
2008-08-31|Superfund Trend Bis Powiązany FIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2008)
2008-08-31|Superfund Trend Plus Powiązany FIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2008)
2008-08-31|Superfund Trend Podstawowy SFIO - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2008)
2008-08-31|Quadriga Superfund SICAV - Półroczne Sprawozdanie Finansowe (2008)

Inwestuj lepiej