Strategie i fundusze Superfund

Strategie złota i srebra

Unikalna strategia dająca ekspozycję na spółki wydobywające złoto i srebro.

FunduszeUnikalna strategia łącząca inwestycje w złoto lub srebro ze strategią managed futures.

Fundusze

Dowiedz się więcej

Strategia Blockchain

Strategia oparta na akcjach zagranicznych powiązanych z sektorem technologii blockchain.

Fundusze

Dowiedz się więcej

Strategie akcyjne

Strategia opierająca się na akcjach amerykańskich, utrzymująca pełne zaangażowanie na rynku akcji, z wykorzystaniem dźwigni.

FunduszeStrategia opierająca się na akcjach polskich, utrzymująca pełne zaangażowanie na rynkach akcji.

Fundusze

Dowiedz się więcej

Strategia stabilnego wzrostu

Strategia opierająca się na inwestycjach w dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje przedsiębiorstw, obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe.

Fundusze

Dowiedz się więcej

Strategia dłużna uniwersalna

Strategia dłużna uniwersalna, oferta dla inwestorów poszukujących alternatywy dla lokat bankowych.

Fundusze

Dowiedz się więcej

Strategia dłużna długoterminowa

Strategia inwestująca bezpośrednio i pośrednio w instrumenty dłużne.

Fundusze

Dowiedz się więcej

Strategia managed futures

Sprawdzona średnio i długoterminowa strategia podążania za trendami. Potencjał zysku na około 150 rynkach finansowych i towarowych kontraktów terminowych.

Fundusze

Dowiedz się więcej

Krótkoterminowa strategia managed futures

Krótkoterminowa strategia podążania za trendami. Potencjał zysku na około 60 rynkach finansowych i towarowych kontraktów terminowych.

Fundusze

Dowiedz się więcej

Programy oszczędnościowe

PSI Nowoczesna Strategia

Kombinacja 6 funduszy detalicznych w 3 nowoczesnych strategiach wspieranych miesięcznym rebalancingiem.

Strategie

Dowiedz się więcej

PSO Silver

Wyspecjalizowany program inwestycyjny, oparty na funduszu Superfund Silver Powiązany (kat. PSI)

Dowiedz się więcej

PSO Moje Jutro

Wyspecjalizowany program inwestycyjny, oparty na funduszu Superfund FIO Portfelowy

Strategie

Dowiedz się więcej

PEO Portfel na przyszłość

Wyspecjalizowany program inwestycyjny, oparty na funduszu Superfund FIO Portfelowy dystrybuowany przez placówki Santander Bank Polska S.A.

Strategie

Programy emerytalne

IKZE z Superfund

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) daje możliwość odkładania środków na przyszłość i jednocześnie odliczenia od dochodu w rozliczeniu PIT Twoich rocznych wpłat na konto.

Strategie

Dowiedz się więcej

IKE z Superfund

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) dające możliwość długookresowego oszczędzania bez podatku od zysków kapitałowych.

Strategie

Dowiedz się więcej

Inwestuj lepiej