Superfund Akcyjny PLN

Superfund Akcyjny to subfundusz akcji polskich, który utrzymuje pełne zaangażowanie na rynku akcji. Zarządzający w oparciu o analizę poszczególnych spółek dobierają do portfela spółki, które w ich ocenie będą zachowywać się lepiej niż rynek. Ponadto Superfund Akcyjny dzięki szerokiej polityce inwestycyjne może osiągać ekspozycję na rynki zagraniczne poprzez wykorzystanie inwestycji bezpośrednich oraz inwestycji w inne fundusze. Odpowiednia selekcja spółek w połączeniu z ograniczonym komponentem inwestycji zagranicznych ma pozwolić funduszowi na osiąganie wyników lepszy od szerokiego rynku.

Profil ryzyka:

1 2 3 4 5 6 7

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wycena: ()

Wyniki

Superfund Akcyjny PLNWięcej
Wycena: 112.93 (2021-06-16)
1D1M3M6M12M36M60MYTD
-0.7 %4.7 %10.8 %27.4 %36.7 %26.3 %19.4 %21.9 %
Więcej

Fakty

Typ funduszu: Akcji polskich uniwersalny

Data uruchomienia: 2013-12-10

Aktualna wartość j.u.: (2021-06-16): 112.93

Horyzont inwestycyjny: 3 lata

Min. pierwsza wpłata: 100 PLN

Min. kolejna wpłata: 100 PLN

Opłata za nabycie: 2,00 %

Opłata za odkupienie: 0,00 %

Opłata za zarządzanie: 2,50 %

Waluta: PLN

Rachunek nabycia PLN: 07 1880 0009 0000 0013 0090 2002

Powiązane materiały

Przyszłość inwestowania