Superfund Akcyjny kat. A PLN

Superfund Akcyjny to subfundusz akcji polskich, który utrzymuje pełne zaangażowanie na rynku akcji. Zarządzający w oparciu o analizę poszczególnych spółek dobierają do portfela spółki, które w ich ocenie będą zachowywać się lepiej niż rynek. Ponadto Superfund Akcyjny dzięki szerokiej polityce inwestycyjne może osiągać ekspozycję na rynki zagraniczne poprzez wykorzystanie inwestycji bezpośrednich oraz inwestycji w inne fundusze. Odpowiednia selekcja spółek w połączeniu z ograniczonym komponentem inwestycji zagranicznych ma pozwolić funduszowi na osiąganie wyników lepszy od szerokiego rynku.

Profil ryzyka:

1 2 3 4 5 6 7

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wycena: ()

Wyniki

Superfund Akcyjny kat. A PLNCSV Więcej
Wycena: 97.46 (2023-03-16)
1D1M3M6M12M36M60M120MYTD
-0.2 %-0.8 %7.4 %13.9 %-6.8 %80.7 %3.8 %9.4 %
Więcej

Struktura portfela

Instrumenty(2022-12-31)

Sektory(2022-12-31)

Waluty(2022-12-31)
Fakty

Typ funduszu: Akcji polskich uniwersalny

Data uruchomienia: 2013-12-10

Aktualna wartość j.u. (2023-03-16): 97.46

Horyzont inwestycyjny: 3 lata

Min. pierwsza wpłata: 100 PLN

Min. kolejna wpłata: 100 PLN

Opłata za nabycie: 2,00 %

Opłata za odkupienie: 0,00 %

Opłata za zarządzanie: 2,00 %

Waluta: PLN

Rachunek nabycia PLN: 07 1880 0009 0000 0013 0090 2002

Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.

Powiązane materiały

Przyszłość inwestowania