Asset Management PRP

Strategia absolutnej stopy zwrotu PRP

Usługa Asset Management PRP polega na inwestowaniu powierzonych przez Klienta środków w wydzielone subfundusze w ramach funduszu Superfund FIO Portfelowy. Na podstawie umowy o zarządzanie oraz udzielonego pełnomocnictwa licencjonowani doradcy inwestycyjni dokonują lokat uwzględniając aktualną i prognozowaną sytuację na rynkach, zgodnie ze strategią Absolutnej Stopy Zwrotu PRP. Celem usługi jest uzyskanie satysfakcjonujących wyników zarządzania poprzez nowoczesne metody kontroli ryzyka i ścisłe procedury inwestycyjne. Usługa Asset Management PRP jest dostępna dla portfeli inwestycyjnych o równowartości od 50 000 PLN.

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wyniki

Strategia absolutnej stopy zwrotu PRPWięcej
(2024-06-12)
1DMTD1M3M6M12M36M60M120MYTD
0.07 %0.21 %0.68 %6.02 %9.89 %14.78 %8.97 %24.27 %6.91 %
Więcej

Fakty

Podmiot zarządzający: Superfund TFI S.A.

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

Data uruchomienia: 2014-10-23

Min. kwota inwestycji: 50 000 PLN

Opłata przy zmianie alokacji portfela: Brak

Podatek "Belki" przy zmianie alokacji portfela: Brak

Klient ponosi opłatę za uruchomienie usługi (upfront)

Inwestuj lepiej