IKZE z Superfund

Strategia zrównoważona IKZE

Indywidualne Konto zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to produkt będący częścią III filara systemu emerytalnego który umożliwia oszczędzanie z myślą o emeryturze a jednocześnie odliczenie od dochodu w rozliczeniu PIT Twoich rocznych wpłat na IKZE. Kwota ulgi zależy od Twoich wpłat i wysokości podatku dochodowego, jaki ponosisz. Przy maksymalnej wpłacie na IKZE (7106,40 zł - os. indywidualne, lub 10659,60 zł - przedsiębiorcy) i maksymalnym progu podatkowym można w 2022 zyskać aż do 2274,05 zł (os. indywidualne) i 3411,07 zł (przedsiębiorcy).

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wyniki

Strategia zrównoważona IKZEWięcej
(2023-05-31)
1D1M3M6M12M36M60M120MYTD
-0.1 %-1.3 %5.6 %8.8 %7.1 %14.6 %14.3 %8.5 %
Więcej

Struktura portfela

Udział referencyjny funduszy w portfelu(Rebalancing roczny)
Fakty

Podmiot zarządzający: Superfund TFI S.A.

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

Data uruchomienia: 2013-12-31

Częstotliwość wpłat: Dowolna

Opłata za otwarcie konta: 600 PLN

Opłaty za prowadzenie konta: Brak

Rachunek nabycia PLN: PL 58 1880 0009 0000 0013 0093 6004

Wymagane informacje w tytule przelewu:
Tytuł przelewu: PESEL, IMIĘ, NAZWISKO (oszczędzającego) z dopiskiem IKZE.
W przypadku przyjmowanej wypłaty transferowej, w tytule przelewu należy podać: PESEL, IMIĘ, NAZWISKO (oszczędzającego) z dopiskiem IKZE TRANSFER.
Odbiorca przelewu: SUPERFUND TFI S.A.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji uruchomienia IKZE.

Inwestuj lepiej