Superfund Obligacyjny PLN

Superfund Obligacyjny inwestuje bezpośrednio i pośrednio w instrumenty dłużne. Dominująca cześć portfela inwestycyjnego stanowią obligacje korporacyjne, emitentów o atrakcyjnym oprocentowaniu i solidnym modelu biznesowym. W środowisku rekordowo niskich stóp procentowych, znaczące zaangażowanie w obligacje korporacyjne, daje funduszowi potencjał do generowania wyższych stóp zwrotu. Modelowo trzy czwarte aktywów jest inwestowana w obligacje korporacyjne, natomiast jedna czwarta portfela jest utrzymywana w obligacjach skarbowych polskich i zagranicznych, ze szczególnym naciskiem na obligacje indeksowane inflacją.

Profil ryzyka:

1 2 3 4 5 6 7

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wycena: ()

Wyniki

Superfund Obligacyjny PLNWięcej
Wycena: 116.17 (2021-09-17)
1D1M3M6M12M36M60MYTD
0.0 %0.3 %1.1 %1.5 %1.4 %6.7 %10.6 %1.3 %
Więcej

Fakty

Typ funduszu: Papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalnych

Data uruchomienia: 2013-12-10

Aktualna wartość j.u.: (2021-09-17): 116.17

Horyzont inwestycyjny: 1 rok

Min. pierwsza wpłata: 100 PLN

Min. kolejna wpłata: 100 PLN

Opłata za nabycie: 0,50 %

Opłata za odkupienie: 0,00 %

Opłata za zarządzanie: 0,95 %

Waluta: PLN

Rachunek nabycia PLN: 36 1880 0009 0000 0013 0090 4002

Powiązane materiały

Przyszłość inwestowania