Program Systematycznego Oszczędzania "Silver"

Program Systematycznego Oszczędzania "Silver" to wyspecjalizowany program inwestycyjny, tworzony w oparciu o fundusz Superfund Silver Powiązany SFIO. W ramach programu Klient przystępuje do strategii inwestycyjnej jaką realizuje fundusz, a następnie deklaruje kwotę oraz okres trwania inwestycji (2, 5 lub 10 lat). Celem programu jest wzrost wartości zainwestowanego kapitału. Program nie gwarantuje ochrony kapitału oraz osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego. Klient może dokonać wcześniejszej niż zadeklarowana rezygnacji z uczestnictwa w programie i nie poniesie z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat (program nie przewiduje pobierania opłat likwidacyjnych lub karnych). Ponadto, jeśli Klient spełni warunek pozostawania uczestnikiem programu przez cały zadeklarowany okres oraz dokona wpłaty całości zadeklarowanej kwoty, na zakończenie programu otrzyma bieżącą wartość zgromadzonych środków powiększoną o bonus.

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wyniki

PSO SilverWięcej
(2024-06-12)
1DMTD1M3M6M12M36M60M120MYTD
-2.25 %-7.82 %2.18 %16.95 %27.70 %3.38 %-45.79 %-19.67 %-25.89 %15.97 %
Więcej

Fakty

Podmiot zarządzający: Superfund TFI S.A.

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

Min. jednorazowe wpłaty: 100 PLN

Max. kwota inwestycji: 100 000 PLN

Częstotliwość wpłat: Dowolna

Okres trwania inwestycji: 2, 5 lub 10 lat

Opłaty likwidacyjne: Brak

Opłata z tytułu przystąpienia do programu: wyliczana jest na podst. zadeklarowanej przez Klienta kwoty inwestycji: dla programu 2 letniego: 2% (średnio 1% w skali roku), dla programu 5 letniego: 3% (średnio 0,6% w skali roku), dla programu 10 letniego: 4% (średnio 0,4% w skali roku)

Możliwe bonusy: 30%-60% opłat za zarządzanie

Rachunek nabycia PLN: PL 23 1880 0009 0000 0013 0048 9076

Wymagane informacje w tytule przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.

Inwestuj lepiej