Program Systematycznego Inwestowania NOWOCZESNA STRATEGIA

Nowoczesna Strategia Agresywna

PSI NOWOCZESNA STRATEGIA to program systematycznego inwestowania, oferujący unikalną kombinację 6 subfunduszy Funduszu Superfund FIO Portfelowy: Superfund Spokojna Inwestycja, Superfund Obligacyjny, Superfund Akcyjny, Superfund Spółek Złota i Srebra, SUPERFUND Plus US 500 oraz Superfund Akcji Blockchain. Program umożliwia systematyczne inwestowanie oraz wybór jednej z trzech strategii inwestycyjnych: Nowoczesna Konserwatywna, Nowoczesna Zdywersyfikowana i Nowoczesna Agresywna.

Poza rynkiem polskiego długu i akcji, każda strategia oferuje ekspozycje na spółki złota i srebra, akcje amerykańskie oraz akcje Blockchain. Minimalna kwota inwestycji wynosi jedynie 100 zł, a wpłata jest dokonywana na jeden rachunek bankowy. Wpłacone środki są automatycznie alokowane do subfunduszy zgodnie z wagami przypisanymi do danej strategii.

Głównym celem programu jest wzrost wartości zainwestowanego kapitału, wspierany przez miesięczny proces rebalansowania. Mechanizm ten dostosowuje pozycje w portfelu do ustalonych wag procentowych w ramach strategii. Przykładowo w przypadku wzrostu jednego z subfunduszy oraz niewielkim zmianom pozostałych, jego udział jest automatycznie redukowany, a nadwyżka środków przekierowywana jest proporcjonalnie do innych subfunduszy, zwłaszcza tych, które straciły na wartości. Technika ta na bieżąco optymalizuje średnie ceny nabycia i skład portfela. Program nie zapewnia gwarancji ochrony kapitału ani osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych. Klient ma możliwość rezygnacji z uczestnictwa w programie w dowolnym momencie bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wyniki

Nowoczesna Strategia AgresywnaWięcej
(2024-05-16)
1DMTD1M3M6M12M36M60M120MYTD
0.2 %6.9 %9.5 %12.6 %12.9 %
Więcej

Struktura portfela

Udział referencyjny funduszy w portfelu(Rebalancing miesięczny)
Fakty

Podmiot zarządzający: Superfund TFI S.A.

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

Data uruchomienia: 2023-11-23

Min. jednorazowe wpłaty: 100 PLN

Min. kwota inwestycji: 100 PLN

Częstotliwość wpłat: Dowolna

Okres trwania inwestycji: Dowolny

Opłaty likwidacyjne: Brak

Opłata z tytułu wpłaty: 4% od każdej wpłaty

Rachunek nabycia PLN: PL 69 1880 0009 0000 0013 0093 6000

Podmiot dystrybuujący: POK Superfund TFI, ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa, infolinia nr 22 556 88 62

Powiązane materiały

Inwestuj lepiej