Superfund Red USD

Superfund Red, charakteryzuje się niską korelacją z rynkami akcji i obligacji. Stosowana strategia czyni ten rodzaj produktów finansowych całkowicie odmiennym, a zarazem innowacyjnym na tle klasycznych form inwestowania i jest idealnym sposobem na dokonanie dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Strategia bazuje na zasadzie podążania za krótkoterminowymi trendami, co oznacza, że system obserwuje ruchy cen na rynkach i czeka na okazje inwestycyjne, ażeby jak najlepiej wykorzystać potencjał występujących trendów – to sprawia, że potrafi wygenerować dodatnie stopy zwrotu niezależnie od tego czy rynek rośnie, czy spada. Strategia korzysta z własnych, w pełni zautomatyzowanych systemów transakcyjnych, inwestujących na około 60 międzynarodowych rynkach kontraktów terminowych zapewniających odpowiednią dywersyfikację oraz szybkie i pozbawione emocji reagowanie na sygnały rynkowe.

Profil ryzyka:

1 2 3 4 5 6 7

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wycena: ()

Wyniki

Superfund Red USDWięcej
Wycena: 94.36 (2022-01-17)
1D1M3M6M12M36M60M120MYTD
-0.8 %1.9 %-7.1 %-15.3 %-22.9 %-32.1 %-31.2 %1.4 %
Więcej

Struktura portfela

Instrumenty (funduszu bazowego)(2021-12-31)

Waluty(2021-12-31)
Fakty

Typ funduszu: Absolutnej stopy zwrotu

Data uruchomienia: 2013-05-06

Aktualna wartość j.u. (2022-01-17): 94.36

Horyzont inwestycyjny: 3 lata

Min. pierwsza wpłata (os. prawne): 500 PLN

Min. pierwsza wpłata (os. fizyczne): równowartość 40 000 EUR

Min. kolejna wpłata: 500 PLN

Opłata za nabycie: 2,00 %

Opłata za odkupienie: 0,00 %

Opłata za zarządzanie: 1,20 %

Waluta: PLN, EUR, USD

Rachunek nabycia PLN: 41 1880 0009 0000 0013 0047 1001

Rachunek nabycia EUR: 44 1880 0009 0000 0013 0047 1044

Rachunek nabycia USD: 66 1880 0009 0000 0013 0047 1036

Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.

Przyszłość inwestowania