Superfund Silver kat. A PLN

Superfund Silver jest unikalnym funduszem, który łączy inwestycje w srebro ze strategią managed futures. Oparcie o cenę srebra pozwala inwestorom korzystać ze wzrostu cen metali szlachetnych, natomiast dołączenie strategii managed futures pozwala wygenerować dodatnie stopy zwrotu nawet wówczas, gdy cena srebra poruszają się w trendzie bocznym. Strategia managed futures inwestuje w szeroką gamę instrumentów finansowych - kontrakty terminowe, akcje, obligację, towary i waluty. Proces podejmowania decyzji w strategii managed futures jest oparty na algorytmach co sprawia, że decyzje inwestycyjne nie podlegają wpływom emocji.

Profil ryzyka:

1 2 3 4 5 6 7

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wycena: ()

Wyniki

Superfund Silver kat. A PLNCSV Więcej
Wycena: 320.45 (2023-05-31)
1D1M3M6M12M36M60M120MYTD
-0.9 %-6.9 %-5.4 %-15.0 %-38.2 %-22.1 %
Więcej

Struktura portfela

Instrumenty (funduszu bazowego)(2023-03-31)

Kontrakty terminowe (funduszu bazowego)(2023-03-31)

Waluty(2023-03-31)
Fakty

Typ funduszu: Rynku surowców - metale szlachetne

Data uruchomienia: 2020-08-06

Aktualna wartość j.u. (2023-05-31): 320.45

Horyzont inwestycyjny: 3 lata

Min. pierwsza wpłata (os. prawne): 500 PLN

Min. pierwsza wpłata (os. fizyczne): równowartość 40 000 EUR

Min. kolejna wpłata: 500 PLN

Opłata za nabycie: 2,00 %

Opłata za odkupienie: 0,00 %

Opłata za zarządzanie: 2,00 %

Waluta: PLN, EUR, USD

Rachunek nabycia PLN: 55 1880 0009 0000 0013 0053 7000

Rachunek nabycia EUR: 28 1880 0009 0000 0013 0053 7001

Rachunek nabycia USD: 44 1880 0009 0000 0013 0053 7004

Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.

Powiązane materiały

Inwestuj lepiej