Superfund Spokojna Inwestycja PLN

Superfund Spokojna Inwestycja to fundusz z grupy funduszy dłużnych polskich uniwersalnych, który inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne o czasie do wykupu nie przekraczającym jednego roku oraz obligacje o zmiennym kuponie. Dzięki temu osiąga niską zmienność wyniku i jest atrakcyjną opcją inwestycyjną dla osób poszukujących alternatywy dla niskooprocentowanych lokat bankowych. Subfundusz inwestuje zarówno bezpośrednio w instrumenty dłużne, jak i poprzez nabywanie jednostek uczestnictwa innych funduszy dłużnych. Konstrukcja ta pozwala na elastyczne przebudowywanie portfela pomiędzy segmentami obligacji skarbowych i korporacyjnych. Waluta bazowa funduszu to PLN. Zarządzający mogą dokonywać inwestycji zagranicznych i stosować zabezpieczenie ryzyka kursowego.

Profil ryzyka:

1 2 3 4 5 6 7

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wycena: ()

Wyniki

Superfund Spokojna Inwestycja PLNWięcej
Wycena: 122.73 (2021-06-16)
1D1M3M6M12M36M60MYTD
0.0 %0.0 %0.1 %0.7 %2.5 %6.9 %13.9 %0.5 %
Więcej

Fakty

Typ funduszu: papierów dłużnych polskich uniwersalnych

Data uruchomienia: 2013-12-10

Aktualna wartość j.u.: (2021-06-16): 122.73

Horyzont inwestycyjny: 1 rok

Min. pierwsza wpłata: 100 PLN

Min. kolejna wpłata: 100 PLN

Opłata za nabycie: 0,00 %

Opłata za odkupienie: 0,00 %

Opłata za zarządzanie: 0,70 %

Waluta: PLN

Rachunek nabycia PLN: 65 1880 0009 0000 0013 0090 6002

Powiązane materiały

Przyszłość inwestowania