Superfund Silver Powiązany kat. Internetowa A PLN

Superfund Silver Powiązany (dw. Superfund Trend Plus Powiązany) jest unikalnym na polskim rynku funduszem, który łączy inwestycje w srebro ze strategią managed futures. To bezprecedensowe połączenie czyni ten fundusz całkowicie odmiennym i innowacyjnym na tle klasycznych form inwestowania. To idealny sposób na dokonanie dywersyfikacji portfela. Oparcie o cenę srebra zapewnia ochronę przed inflacją oraz negatywnymi skutkami wydarzeń geopolitycznych, natomiast dołączenie strategii managed futures pozwala wygenerować dodatnie stopy zwrotu nawet gdy cena srebra pozostaje na niezmiennym poziomie. Strategia managed futures inwestuje w szeroką gamę instrumentów finansowych - kontrakty terminowe, akcje, obligację, towary i waluty. Proces podejmowania decyzji w strategii managed futures jest oparty na algorytmach co sprawia, że decyzje inwestycyjne nie podlegają wpływom emocji.

Profil ryzyka:

1 2 3 4 5 6 7

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wycena: ()

Wyniki

Superfund Silver Powiązany kat. Internetowa A PLNCSV Więcej
Wycena: 51.89 (2023-03-16)
1D1M3M6M12M36M60M120MYTD
-0.2 %-4.5 %-18.4 %-9.4 %-41.0 %-32.2 %-33.8 %-29.3 %-20.4 %
Więcej

Struktura portfela

Instrumenty (funduszu bazowego)(2022-12-31)

Kontrakty terminowe (funduszu bazowego)(2022-12-31)

Waluty(2022-12-31)
Fakty

Typ funduszu: Rynku surowców - metale szlachetne

Data uruchomienia: 2007-03-15

Aktualna wartość j.u. (2023-03-16): 51.89

Horyzont inwestycyjny: 3 lata

Min. pierwsza wpłata: 100 PLN

Min. kolejna wpłata: 100 PLN

Opłata za nabycie: 0,00 %

Opłata za odkupienie: 0,00 %

Opłata za zarządzanie: 1,50 %

Waluta: PLN

Rachunek nabycia PLN: 91 1880 0009 0000 0013 0048 9113

Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.

Przyszłość inwestowania