O Superfund

1996

Pierwszy fundusz Superfund uruchomiony w 1996

Managed Futures

Lider w ilościowym zarządzaniu aktywami inwestycji alternatywnych

> 7 %

25+ lat historii notowań z ponad 7% średnioroczną stopą zwrotu (Superfund Q-AG)

Zasięg globalny

Posiadamy biura w Stanach Zjednoczonych, Europie oraz Azji

Założyciel i właściciel Superfund

Christian Baha

Christian Baha jest założycielem Superfund. Zafascynowany już od dzieciństwa międzynarodowymi rynkami finansowymi, swoją pierwszą firmę założył w styczniu 1992 roku. Zajmowała się ona rozwojem oraz promocją oprogramowania komputerowego do analizy wykresów dla inwestorów indywidualnych.

W ciągu trzech lat oprogramowanie opierające się na analizie technicznej, stało się rynkowym liderem i stworzyło podstawy do założenia pierwszego funduszu w 1995 roku - Superfund AG (Quadriga AG). Pierwszy fundusz Superfund był początkiem drogi do międzynarodowego sukcesu firmy.

Zarząd Superfund TFI S.A.

Paweł Karczewski

Prezes Zarządu

Do zarządu Superfund TFI S.A. dołączył w styczniu 2023 roku, a od 10 kwietnia 2023 pełni funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa. Posiada blisko 30-letnie doświadczenie jako menadżer na polskim i międzynarodowym rynku kapitałowym. Przez 7 lat zajmował stanowisko Dyrektora ds. Sprzedaży Instytucjonalnej w Quercus TFI S.A. Spędził również 14 lat w grupie Deutsche Bank, w tym 8 lat jako członek zarządu DB Securities S.A., gdzie odpowiadał za biznes maklerski w Europie Centralnej. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także pracę w Banku Handlowym i Erste Securities. Przez niemal 4 lata zarządzał aktywami w towarzystwie ubezpieczeniowym należącym do grupy RSA oraz w PTE PZU S.A. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, gdzie ukończył studia z wyróżnieniem. Posiada również tytuł Master z prestiżowej paryskiej uczelni HEC Group, zdobyty w języku francuskim. Od 1995 roku jest posiadaczem polskiej licencji maklerskiej nr 1475, ma także uprawnienia maklera Giełdy Papierów Wartościowych w Budapeszcie. Włada kilkoma językami obcymi, w tym biegle angielskim i francuskim.

Aneta Żółkowska

Członek Zarządu

Z Superfund TFI związana od 2009 roku. Początkowo jako Regionalny Dyrektor Sprzedaży odpowiedzialna za współpracę z dystrybutorami Bankowymi i siecią Agentów. Funkcję Członka Zarządu pełni od 2016 roku. W Towarzystwie odpowiada za Komórkę Zarządzania Ryzykiem. Pracę w finansach rozpoczęła w 2000 roku w Banku Handlowym następnie na drodze fuzji trafiła do Citi Handlowego gdzie pełniła funkcję dyrektora oddziału a następnie przez 5 lat związana była z Departamentem Wealth Managmentu. Jest absolwentką Zarządzania na Uniwersytecie Podlaskim.

Filip Nowicki

Członek Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ekonomia ze specjalizacją Rynki Kapitałowe. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 458 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 2395. Karierę zawodową rozpoczął w 2011 r. jako Trader w Domu Maklerskim Banku Ochronny Środowiska. W roku 2014 dołączył do zespołu Superfund TFI na stanowisku Doradcy Inwestycyjnego, a następnie Zarządzającego Funduszami. Od lat, w ramach zespołu zarządzającego, zarządza funduszami dłużnymi Superfund Spokojna Inwestycja, Superfund Spokojna Inwestycja Plus oraz Superfund Obligacyjny. Zarządzane przez niego fundusze plasują się wśród najlepszych rozwiązań w obszarze instrumentów dłużnych dostępnych na polskim rynku. W 2023 roku wszedł w skład Zarządu Superfund TFI, obejmując nadzór nad działalnością inwestycyjną Towarzystwa.

Jakub Domagalski

Członek Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość a także podyplomowych studiów Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na rynku kapitałowym w Polsce a także jest specjalistą w dziedzinie planowania finansowego i kontrolingu oraz zarządzania ryzykiem. Swoją karierę rozpoczynał w 2007 r. jako specjalista ds. kontrolingu finansowego w firmie Xelion Dom Inwestycyjny. W latach 2011-2013 był zatrudniony w Sygma Banku, należącym do Grupy BNP Paribas, na stanowisku eksperta z zakresu kontrolingu finansowego banku. Następnie w latach 2013-2022 był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem w Superfund TFI. Posiada certyfikat z zakresu rachunkowości CIMA Cert BA (Certificate in Business Accounting) wydany przez The Chartered Institute of Management Accountants. W toku swojej kariery przebył wszystkie szczeble zarządzania, tj. od stanowiska specjalisty, eksperta do menedżera a w październiku 2022 r. został powołany do Zarządu Superfund TFI. W Towarzystwie jest odpowiedzialny za nadzór nad komórką audytu wewnętrznego, Departamentu Rozliczeń, księgowości funduszy i agenta transferowego.

Rada nadzorcza

Daniela Schrenk-Reichstädter

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Artur Gregorczyk

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Monkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Homiński

Członek Rady Nadzorczej

Zespół zarządzający funduszami

Filip Nowicki

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ekonomia ze specjalizacją Rynki Kapitałowe. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 458 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 2395. Karierę zawodową rozpoczął w 2011 r. jako Trader w Domu Maklerskim Banku Ochronny Środowiska. W roku 2014 dołączył do zespołu Superfund TFI na stanowisku Doradcy Inwestycyjnego, a następnie Zarządzającego Funduszami. Od lat, w ramach zespołu zarządzającego, zarządza funduszami dłużnymi Superfund Spokojna Inwestycja, Superfund Spokojna Inwestycja Plus oraz Superfund Obligacyjny. Zarządzane przez niego fundusze plasują się wśród najlepszych rozwiązań w obszarze instrumentów dłużnych dostępnych na polskim rynku. W 2023 roku wszedł w skład Zarządu Superfund TFI, obejmując nadzór nad działalnością inwestycyjną Towarzystwa.

Konrad Ogrodowicz

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Wycena Przedsiębiorstwa i Modelowanie Finansowe oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku Finanse i Rachunkowość. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 723 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 2852. Karierę zawodową rozpoczął w 2017 r. jako Analityk Rynków Finansowych. W 2019 r. dołączył do zespołu Superfund TFI na stanowisku Doradcy Inwestycyjnego, a następnie Zarządzającego Funduszami. W ramach zespołu zarządzającego odpowiada za selekcję akcji w funduszach Superfund Akcyjny i Superfund Alternatywny. Pełni również rolę analityka rynków złota i srebra.

Rafał Kroczak

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunkach Inwestycje i Nieruchomości oraz Finanse Przedsiębiorstw i Kontroling. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 526 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 3112. Karierę zawodową rozpoczął w 2011 r. w branży M&A. Zajmuje się analizą opłacalności projektów inwestycyjnych, wyceną przedsiębiorstw i kontrolingiem zarządczym. W 2022 r. dołączył do zespołu Superfund TFI na stanowisku Zarządzającego Portfelami. W ramach zespołu zarządzającego odpowiada za selekcję Funduszy do poszczególnych Strategii w ramach Usługi Asset Management. Pełni również funkcję analityka spółek.

Michał Paul

Michał Paul, administrator funduszy zagranicznych, analityk rynków akcji oraz metali szlachetnych. Absolwent Politechniki Gdańskiej na kierunku Ekonomia managerska. Właściciel licencji maklera papierów wartościowych nr 3287 posiadających uprawnienia do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego. W latach 2019-2022 pracował w State Street GmbH oddział Gdańsk w departamencie do spraw transakcji rynku kapitałowego. Od maja 2022 roku zatrudniony w Superfund TFI, gdzie odpowiada za zarządzanie alokacją oraz ryzykiem walutowym w funduszach absolutnej stopy zwrotu.

Byliśmy pierwsi

Detaliczny

Pierwszy fundusz hedgingowy dla indywidualnych inwestorów (1996)

Złoto

Pierwszy fundusz managed futures denominowany w złocie (2009 US, 2014 EU)

Srebro

Pierwszy fundusz srebra w Polsce (2020)

TV

Pierwszy fundusz hedgingowy z ogólnokrajową kampanią telewizyjną (2003 US)

Ewolucja Superfund

baha - the information company

Założony w 1992 (dawniej TeleTrader)

Pierwszy austriacki dostawca danych w czasie rzeczywistym i dostawca terminali

Wiodący dostawca danych rynkowych w czasie rzeczywistym, wiadomości finansowych, technologii i rozwiązań dla branży finansowej

Superfund

Założony w 1996

Pierwszy fundusz hedgingowy dostępny dla inwestorów detalicznych na całym świecie

Jeden z najbardziej renomowanych na świecie dostawców funduszy działających w oparciu o własne w pełni zautomatyzowane systemy transakcyjne

Ważne wyniki

> 544 %

Stopa zwrotu od 1996

5000X

Wzrost wartości aktywów netto w ciągu 8 lat

- 0,04

Korelacja strategii Managed Futures z S&P 500

+ 62 %

Stopa zwrotu w czasie „Kryzysu hipotecznego” (Superfund C, 2008), + 8 % stopa zwrotu w czasie pierwszej falii pandemii (Superfund Green, 2020)

Strategia Superfund

Dywersyfikacja

Dywersyfikacja na 150 rynkach na świecie

Płynność

Wysoce płynne aktywa

Automatyzacja

Ilościowe zarządzanie, bez ludzkich emocji

Testowanie

Backtest, sprawdzona i niezawodna historia

Kontrola

Zautomatyzowane zarządzanie ryzykiem

Globalna dywersyfikacja na 150 rynkach

Indeksy Akcji

np.: S&P 500, Nikkei 225, FTSE, DAX, CAC40

Obligacje

np.: Bund Future, US Bonds, Japanese Government Bonds, Long Gilt

Waluty

np.: EUR, USD, CHF, JPY, GBP, AUD, CAD

Metale szlachetne

np.: złoto, srebro, platyna, pallad

Surowce energetyczne

np.: ropa naftowa, gaz ziemny, olej opałowy

Rynki rolne

np.: bydło, bawełna, kawa, kakao, cukier

Zboża

np.: soja, olej sojowy, pszenica, kukurydza

Metale

np.: cynk, miedź, aluminium, nikiel

Nagrody i wyróżnienia

Alfa 2022

Alfa 2022 dla funduszu Superfund Spokojna Inwestycja za wyniki osiągnięte w 2022 roku

Złoty Portfel 2018

Złoty Portfel dla funduszu Superfund Spokojna Inwestycja, najlepszy fundusz w kategorii gotówkowo-pieniężny w 2018

Alfa 2015

Alfa 2015 dla funduszu Superfund Spokojna Inwestycja Plus za wyniki osiągnięte w 2015 roku

Złoty Portfel 2008

Złoty Portfel dla funduszu Superfund C za najwyższą stopę zwrotu z pośród wszystkich funduszy inwestycyjnych dostępnych na polskim rynku w 2008 roku

Morningstar

w perspektywie 3 i 5 lat
w rankingu Morningstar US
(96 funduszy – 01.01.2021)

w perspektywie 1 i 3 -lata
w rankingu Morningstar Niemcy
(390 funduszy – 01.01.2021)

w perspektywie 1 i 3 -lata
w rankingu Morningstar Austria
(286 funduszy – 01.01.2021)

Hedge Funds

Wielokrotne wyróżnienia w rankingach funduszy hedgingowych

W pierwszej piątce najlepszych TFI (wg. Rankingu Rzeczpospolitej #251, 27.10.2022)

Inwestuj lepiej