O Superfund

1996

Pierwszy fundusz Superfund uruchomiony w 1996

Managed Futures

Lider w ilościowym zarządzaniu aktywami inwestycji alternatywnych

> 7 %

25+ lat historii notowań z ponad 7% średnioroczną stopą zwrotu (Superfund Q-AG)

Zasięg globalny

Posiadamy biura w Stanach Zjednoczonych, Europie oraz Azji

Baha

Założyciel Christian Baha, który jest jednocześnie największym inwestorem

Byliśmy pierwsi

Detaliczny

Pierwszy fundusz hedgingowy dla indywidualnych inwestorów (1996)

Złoto

Pierwszy fundusz managed futures denominowany w złocie (2009 US, 2014 EU)

Srebro

Pierwszy fundusz srebra w Polsce (2020)

TV

Pierwszy fundusz hedgingowy z ogólnokrajową kampanią telewizyjną (2003 US)

Ewolucja Superfund

baha - the information company

Założony w 1992 (dawniej TeleTrader)

Pierwszy austriacki dostawca danych w czasie rzeczywistym i dostawca terminali

Wiodący dostawca danych rynkowych w czasie rzeczywistym, wiadomości finansowych, technologii i rozwiązań dla branży finansowej

Superfund

Założony w 1996

Pierwszy fundusz hedgingowy dostępny dla inwestorów detalicznych na całym świecie

Jeden z najbardziej renomowanych na świecie dostawców funduszy działających w oparciu o własne w pełni zautomatyzowane systemy transakcyjne

Ważne wyniki

> 544 %

Stopa zwrotu od 1996

5000X

Wzrost wartości aktywów netto w ciągu 8 lat

- 0,04

Korelacja strategii Managed Futures z S&P 500

+ 62 %

Stopa zwrotu w czasie „Kryzysu hipotecznego” (Superfund C, 2008), + 8 % stopa zwrotu w czasie pierwszej falii pandemii (Superfund Green, 2020)

Strategia Superfund

Dywersyfikacja

Dywersyfikacja na 150 rynkach na świecie

Płynność

Wysoce płynne aktywa

Automatyzacja

Ilościowe zarządzanie, bez ludzkich emocji

Testowanie

Backtest, sprawdzona i niezawodna historia

Kontrola

Zautomatyzowane zarządzanie ryzykiem

Globalna dywersyfikacja na 150 rynkach

Indeksy Akcji

np.: S&P 500, Nikkei 225, FTSE, DAX, CAC40

Obligacje

np.: Bund Future, US Bonds, Japanese Government Bonds, Long Gilt

Waluty

np.: EUR, USD, CHF, JPY, GBP, AUD, CAD

Metale szlachetne

np.: złoto, srebro, platyna, pallad

Surowce energetyczne

np.: ropa naftowa, gaz ziemny, olej opałowy

Rynki rolne

np.: bydło, bawełna, kawa, kakao, cukier

Zboża

np.: soja, olej sojowy, pszenica, kukurydza

Metale

np.: cynk, miedź, aluminium, nikiel

Nagrody i wyróżnienia

Złoty Portfel 2018

Złoty Portfel dla funduszu Superfund Spokojna Inwestycja, najlepszy fundusz w kategorii gotówkowo-pieniężny w 2018

Alfa 2015

Alfa 2015 dla funduszu Superfund Spokojna Inwestycja Plus za wyniki osiągnięte w 2015 roku

Złoty Portfel 2008

Złoty Portfel dla funduszu Superfund C za najwyższą stopę zwrotu z pośród wszystkich funduszy inwestycyjnych dostępnych na polskim rynku w 2008 roku

Morningstar

w perspektywie 3 i 5 lat
w rankingu Morningstar US
(96 funduszy – 01.01.2021)

w perspektywie 1 i 3 -lata
w rankingu Morningstar Niemcy
(390 funduszy – 01.01.2021)

w perspektywie 1 i 3 -lata
w rankingu Morningstar Austria
(286 funduszy – 01.01.2021)

Hedge Funds

Wielokrotne wyróżnienia w rankingach funduszy hedgingowych

W pierwszej piątce najlepszych TFI (wg. Rankingu Rzeczpospolitej #251, 27.10.2022)

Przyszłość inwestowania